Velkommen til eDidaktik-MOOC.

Dette et Massive Open Online Course, som indeholder en række aktiviteter og materialer til arbejdet med den eDidaktiske Overvejelsesmodel.

Kurset er organiseret som holdforløb.

Beskrivelse af kurset

Formålet med kurset er, at du udvikler egne e-læringsaktiviteter og delforløb med afsæt i e-læringsdidaktiske overvejelser.

Kurset er et selvstudie, med indlagte vejledningstimer online, hvor alle deltagere mødes. Derudover er der individuel feedback på opgaver, i kursets forum.

Kurset består af 5 moduler, ud fra disse emner:

Sådan forløber kurset

Forløbet foregår fortrinsvist asynkront; hvor du selv disponerer over din tid og løser opgaver, når det passer ind i din hverdag.
Der er dog deadlines for afleveringer og fire fastlagte mødetider for online vejledning.

Hvert modul vil bestå af:

  • online møde med vejledning til emnet
  • læringsmål
  • et scenarie
  • tekster
  • øvelser
  • deadline for aflevering og feedback

Vi anbefaler, at du fordyber dig i alle tekster, før du løser opgaver og øvelser. Opgaver afleveres på kursets forum.

Derefter vil evalueringen foregå gennem feedback til opgaver og øvelser fra vejleder. Undervejs i forløbet forventes det, at du også giver feedback til andre deltagere på kurset.

Du skal arbejde med at

  •  udarbejde en beskrivelse af målgruppens forudsætninger
  • reorganisere et forløb fra egen undervisning
  • udarbejde e-læringsaktiviteter
  • udarbejde evalueringstiltag med afsæt i e-didaktiske overvejelser

Du skal arbejde i en online læringsdagbog med dokumentation af kursets opgaver og øvelser samt refleksioner over egen undervisningspraksis.

Gennem forumaktiviteter vil hver deltager kunne lade sig inspirere af andre deltageres produkter samt få feedback på egne produkter. Derfor lægges der stor vægt på din deltagelse i kursets forumaktiviteter.